SAMFUNN

Styrkes som miljønasjon

Miljøverndepartementets (MD) budsjett øker med 9,3 prosent til 2891 millioner kroner for 2002, ifølge det fremlagte forslag til statsbudsjett. Regjeringen vil at Norges rolle som miljønasjon skal styrkes ved at de energi,- miljø- og industripolitiske rammene ses i sammenheng. Det forutsetter bedre samhandling innen forskning, industri og teknologi i skjæringspunktet mellom miljø og energi for å kommersialisere miljøvennlig teknologi.

Et viktig område er forskning på CO2-fri gasskraftteknologi. Dette kan gi store utslippsreduksjoner globalt. 35 millioner kroner fra MD og Olje- og energidepartementet til sammen går til dette formålet. Dessuten går rundt 42 millioner kroner til annen klimaforskning, utredninger og støtte til lokale klimatiltak.

Avgift på CO2 blir et hovedvirkemiddel inntil et nasjonalt kvotesystem kommer.

Ikke mer

På stedet hvil

De frivillige miljøvernorganisasjonene får ikke flere midler, med unntak av Norges Miljøvernforbund, som får 100.000 kroner. Det er 25 organisasjoner i alt av denne typen, og de fordeler vel 31 millioner kroner mellom seg.

Bellonas Frederic Hauge er meget lite tilfreds med budsjettet. Til Nettavisen sier han at biologisk mangfold er det eneste lyspunktet i budsjettforslaget. Resten blir han provosert av. Norges naturvernforbund etterlyser en fremtidsrettet grønn skatte- og avgiftspolitikk. Silje Schei Tveitdal, daglig leder i Norsk bioenergiforening, er ikke tilfreds med rammevilkårene for fornybar energi.

Spirende mangfold

Hele 275 tiltak er omtalt i budsjettdokumentene om biologisk mangfold. Tiltakene er fordelt på alle departementene og skal gjennomføres i 2002.

Det viktigste tiltaket er lanseringen av et nytt, kunnskapsbasert forvaltningssystem.

Midlene er økt med ni millioner kroner til overvåking, kartlegging og oppfølging. Fremdrift i barskog øker med 40,6 millioner kroner, og det er foreslått 50,4 millioner kroner mer til vern av barskog. Med 16,6 millioner kroner ekstra vil dessuten fremdriften av nasjonalparkplanen være sikret.

I tillegg til dette prioriterer regjeringen arbeidet mot lakseparasitten gyrodactilus salaris - og å redde fjellreven fra utrydding.

Kommunene vil få større ansvar for å ivareta det lokale miljøet. De får også større frihet og flere virkemidler. En tilskuddsordning på fem millioner kroner skal sikre støtte i en overgangsfase når ansvaret overføres i 2002. Det omfattende Arealis-programmet får også to millioner kroner ekstra.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.