NYHETER_BYGG

Styrker markedsposisjonen

Dermed styrker de sin posisjon innen markedet for høynøyaktige 3D-målinger og automatisert maskinstyring og -kontroll. Produktene retter seg mot anlegg, gruvedrift, landbruk, laserbasert rørlegging og byggmarkedet.

Produktspektret går fra håndholdte lasermåleinstrumenter, via nivelleringskikkerter, rørlasere, roterende lasere, elektroniske totalstasjoner for oppmåling, GPS posisjoneringssystemer, maskinkontroll og styringssystemer, 3D-laserskannere, 3D-programvare til industrielle høypresisjonslasermålesystemer.

Les mer om: