Styrker finkjemi

Et pilotanlegg er en mellomstasjon mellom laboratorium og fabrikk. I dette anlegget testes, videreutvikles og modifiseres prosessen fra oppfinnelsen i laboratoriet til full produksjon kan igangsettes.

I tillegg benyttes anlegget til å produsere legemiddel i små volumer som farmasi selskapene benytter i sin kliniske testing før legemiddelet kan lanseres i markedet.

Investeringen er nødvendig for å møte økende etterspørsel fra kunder i den internasjonale legemiddelindustrien

I tilknytning til det nye anlegget opprettes det seks nye stillinger som forskere, analysepersonell og operatører. Byggingen av anlegget vil pågå gjennom hele året og skal være ferdig ved årsskiftet 2001/2002.

Les mer om: