Studiemøtet til Lillehammer

– Programmet er nå i store trekk klart. Hovedtema for årets møte er Informasjonsteknologi for nærings- og samfunnsutvikling, som belyses på formiddagen i de to dagenes fellessesjoner, sier daglig leder for Studiemøtet, Torbjørn Brataas.

I tillegg kommer som vanlig fem parallelle spesialsesjoner om ettermiddagene. Temaene her spenner over det meste fra bredbånd og konvergens, via mikroelektronikk og mikroteknologi, menneske/maskin-kommunikasjon, sikkerhet og sårbarhet, mobilitet, signalbehandling, gjenkjenning og identifikasjon, programvare og nye kommunikasjonsprotokoller til IT og helse.

Studiemøtet har de siste årene også hatt et spesielt tilbud til yngre forskere. Denne delen er noe endret i år ved at disse får presentere sine arbeider på egne ministands. Beste stand blir tildelt tidsskriftet Elektronikks pris.

Telenors etter hvert tradisjonelle nordiske forskningspris, som i fjor ble vunnet av professor Peter Andreksson ved Chalmers tekniska högskola i Göteborg, skal også i år utdeles på Studiemøtet. (fh)

Les mer om: