ARBEIDSLIV

Studerer geologi på Svalbard

Toktet varer i en uke. Skipet fungere som et høyteknologisk senter hvor studentene lærer å bruke moderne teknologi i geologi. Statoil støtter prosjektet med flere millioner kroner, skriver oljeselskapet på sine nettsider.

Målet er at ekspedisjonen skaper blest om petroleumsfag – og at Statoil får høste resultater fra prosjektet. Svalex-samarbeidet inkluderer universitetene i Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo, på Svalbard og Høgskolen i Stavanger.

Jonny Hesthammer, som er prosjektansvarlig for Svalex i Statoil, mener Statoil har utrolig god nytteverdi av å samarbeide med forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

– Slike prosjekter styrker rekrutteringen til petroleumsindustrien samtidig som det markedsfører Statoil, sier han.

Hesthammer er overgeolog i Statoil og professor ved Universitetet i Bergen. Gjennom Svalex introduseres studenter til hele verdikjeden innen geologi- og geofysikkvirksomheten.

Studentene sitter i prosjektgrupper og jobber med konkrete problemstillinger. Bruk av flysimulator og et visjonarium til å tolke undergrunnsdata om bord i skipet er blant hjelpemidlene som skal brukes på årets tur. I tillegg får studentene anledning til å drive feltarbeid på land.

Les mer om: