ARBEIDSLIV

Studenter skal bygge satellitt

Hild Lamvik
15. jan. 2002 - 15:55

I 2000 ble det etablert et nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) ved rakettskytefeltet på Andøya. NAROM er samlokalisert med rakettskytefeltet på Andøya, og kan bruke instrumentene og laboratoriene på rakettskytefeltet. Teori og praksis blir integrert på en inspirerende måte som ikke er mulig andre steder.

Studenter og forskere får opplæring i samspill med virkelige romrelaterte nærings- og forskningsaktiviteter.Disse mulighetene blir nå tilbudt også studenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Studentsatellitt

NTNU får blant annet en sentral rolle i utviklingen av Norges første studentsatellitt.Torsdag 17. januar signeres en egen samarbeidsavtale mellom NTNU, NAROM og Andøya Rakettskytefelt.

Et av de første konkrete tiltakene, er utviklingen av en norsk studentsatellitt. Dersom dette prosjektet blir vellykket, får Norge sin aller første satellitt.

Skal styrke rekrutteringen

Målet med avtalen er å styrke rekrutteringen til teknologiske fag, med særlig vekt på romteknologi, teleteknikk, maskinteknikk, romfysikk, romrelatert medisin og biologi, baneteknologi, atmosfære- og miljøfag ved NTNU. Det blir også lagt til rette for at studenter kan gjennomføre hovedoppgaver tilknyttet rakettskytefeltet.

Avtalen skal videre gi muligheter for NTNU til å initiere forskningsaktiviteter ved rakettskytefeltet - også i samarbeid med andre institusjoner/forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.