Strømmen blir billigere

Strømmen blir billigere
Strømprisen sank i første kvartal. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Gjennomsnittsprisen var på 40,5 øre per kilowattime, eksklusive avgifter og nettleie.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ned for alt

Prisene har gått ned for alle ulike kontraktstyper de siste tre månedene.

Kontrakter tilknyttet elspot var billigst med en gjennomsnittspris på 37,5 øre per kilowattime, mens for variabel pris (ikke tilknyttet elspot) var prisen 43,9 øre per kilowattime.

92,3 øre

Total strømpris inklusive avgifter og nettleie var for husholdninger i midten av 1. kvartal i år (uke 6) 92,3 øre per kilowattime.

Også tjenesteytende næringer har kunnet glede seg over fallende strømpris, mens for kraftintensiv industri og treforedling har strømprisen gått opp med 6,2 prosent.