Strøm til 70 millioner hjem

Strøm til 70 millioner hjem
HAVVIND: Bildet viser demonstrasjonsprosjekt for havvind ved det skotske oljefeltet Beatrice. Bilde: REPower

Verdens største nettverk av sjøkabler skal sende strøm fra 100 havmølleparker til europeiske storbyer. Det skriver Ingeniøren.

Prosjektet North Sea Grid skal være basert på havmølleenergi i Nordsjøen.

Europeisk perspektiv

70 millioner europeiske hjem, blant annet i Norge, skal forsynes med miljøvennlig strøm. Også Danmark, Tyskland, England, Skotland, Belgia, Nederland og Frankrike vil kunne nyte godt av nettverket.

- Ved å se behovet i et europeisk perspektiv, vil vi kunne bygge vindmølleparker til havs som kan gjøre bedre bruk av vindressurser. De vil kunne dirigere strøm dit det er mest bruk for den, sier Hans Erik Kristoffersen, seksjonsjef i Energinet.dk til Ingeniøren.

Fra visjon til virkelighet

Foreløpig er det imidlertid en stund til visjon blir virkelighet, ifølge Kristoffersen.

Han forklarer at det må skapes europeisk enighet om regulering av prosjektet.

Les mer om: