ENERGI

Strøm reduserer friksjonen

Knut StrømKnut StrømKnut StrømKnut Strøm
4. mars 2002 - 07:00

Denne revolusjonerende teknologien er utviklet av forskere ved Høgskolen i Telemark. De har nå fått patent på metoden i hele den industrialiserte verden.

Minker falltap

Resultatene er dokumentert i en rapport fra Norconsult etter at teknologien er utprøvd i praksis ved Vrenga kraftstasjon i Numedal. Vannet som utnyttes i Vrenga kraftstasjon har en fallhøyde på 380 meter. Men friksjonen mot veggene i turbinrørene reduserer hastigheten på vannet slik at de ikke fikk ut mer effekt enn om fallhøyden hadde vært 44 meter lavere.

Med metoden som forskerne Magne Waskaas, Kjell Erik Wolden, Jan Gunnar Lode, Maths Halstensen, Eivind Fjelddalen, Inger Hedvig Matveyev, og Kim Esbensen ved Høgskolen i Telemark har utviklet, er falltapet ved Vrenga kraftstasjon redusert med 13,6 prosent. Resultatene betegnes som oppsiktsvekkende gode.

Eget selskap

Forskerne ved Høgskolen i Telemark har også dannet et eget selskap for kommersialisering av forskningsresultatene, og de har nå fått patent på teknologien i grovt sett alle industrialiserte land. I tillegg til bruk i vannkraftverk, jobber forskerne med å videreutvikle teknologien også for oljeproduksjon og prosessindustri. Metoden slik den er utviklet for vannkraftstasjoner, består i å la hele det lange turbinrøret være del av en regulerbar elektrisk krets, men med en relativt liten strømstyrke og spenning.

Gjennom forskningsprosjektet "Falltapsreduksjon ved hjelp av elektromagnetiske felt" i årene 1997 til 2000, hadde forskerne ved høgskolen i laboratorieforsøk påvist at magnetiske felt kan påvirke væskefriksjonen i rør. Hvordan strømningen fordeler seg i rørets tverrsnitt er viktig. Dette blir målt blant annet ved doppler-laser kombinert med kraftig og avansert dataanalyse av akustiske signaler i turbinrørene.

Overbevisende

Disse laboratorieforsøkene med den nye teknologien ga overbevisende resultater, og viste at strømningsprofilen nær rørveggen ble tydelig forandret. I tillegg var det indikasjoner på at metoden reduserte beleggsdannelsen inne i rørene, slik også annen forskningslitteratur hadde antydet.