NATURVITENSKAP

Strid om rombemanning

Erik Tandberg
27. apr. 2002 - 07:00

Problemet dukket opp høsten 2001. Da konstaterte Nasa en budsjettoverskridelse på drøyt 40 milliarder kroner for den amerikanske delen av stasjonen. En uavhengig granskningskommisjon foreslo en to års konsolideringsperiode i monteringsarbeidet og innledende bruk. Denne løsningen innebærer at ferdigstillelsen blir utsatt fra 2004 til 2006. Det kontinuerlige bemanningsnivået på tre personer vil dessuten bli holdt adskillig lenger enn forutsatt.

Press på USA

Særlig det siste har irritert de øvrige partnerne ESA, Russland, Canada, Japan og Brasil. Et langvarig eller permanent bemanningsnivå på tre, i forhold til det forventede på seks eller syv, vil i betydelig grad redusere muligheten for å drive den forskningen som er formålet med stasjonen.

Siden november 2001 har partnerne lagt press på USA for å få overholdt avtalen fra 1998. Dette presset har endt i juridiske diskusjoner om detaljer i avtalen. I mellomtiden står Nasa på sitt, og bekreftet tidlig i februar sine intensjoner i Bush-administrasjonens forslag til romorganisasjonens budsjett for budsjettåret 2003. I forslaget er det satt av midler til å fullføre arbeidet med det såkalte "US core complete" etter planen i 2004. Men noe annet er like retningsgivende: X-38 programmet er kansellert.

X-38 er en prototyp til den avanserte livbåten CRV (Crew Rescue Vehicle), som skal kunne føre et romstasjonsmannskap på syv raskt tilbake til Jorden i en nødsituasjon. I dag benyttes en russisk Sojus som livbåt, men dette romfartøyet tar bare tre personer.

Alternativer

ESA peker på fire muligheter for å øke mannskapsstyrken fra tre til seks eller syv:

Utviklingen av en CRV-en settes i gang på et senere tidspunkt, slik at mannskapsnivået kan økes til fire i slutten av 2008, og til syv to år senere.

Det anskaffes en Sojus-livbåt nummer to. Dermed kan mannskapet økes til seks ved slutten av 2005.

Ved en kombinasjon av de to første alternativene kan mannskapet økes til seks ved slutten av 2005, og til syv ved slutten av 2010.

Opprette medisinske fasiliteter på stasjonen, slik at mannskapets helsetilstand kan sikres mens de venter på evakuering.

Nasa vurderer de samme alternativene, og ser i tillegg på muligheten for å modifisere romfergen slik at den kan være koblet til stasjonen i mer enn to uker. Den amerikanske romorganisasjonen har forøvrig gitt uttrykk for at en hvilken som helst CRV som besluttes bygget også må kunne brukes til andre oppdrag.

Alvorlig

ESA har regnet på konsekvensene av en permanent mannskapsstyrke på tre kontra seks eller syv for Europa. De har kommet til at man med tre ikke får mer enn 80 timer pr. år i stasjonen mot 400 med seks og 550 timer med syv. Basert på tre måneders opphold, blir det snakk om ca. 0,5 ferd pr. år med et mannskap på tre, mot omkring en ferd for seks og ca. 1,3 ferder pr. år med syv.

Forskjellen er så stor at ESA mener Columbus-laboratoriet (som etter planen skal opp i oktober 2004) vil være nærmest verdiløst med et permanent mannskap på tre. Noe av det samme har japanerne gitt uttrykk for med sitt Kibo-laboratorium.

Lederne for romorganisasjonene i partnerskapet skal møtes i juni for å drøfte de forskjellige alternativene. Målet er å finne en endelig løsning innen på dilemmaet innen høsten.