NYHETER_BYGG

Strid om brannsikring

Veslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy Nestvold
7. des. 2004 - 07:52


Stortingspolitiker Gunn Karin Gjul (Ap) mener brann er et større trusselbilde for Rørossamfunnet enn eventuell mangel på tilfluktsromplasser.

Det er heller ikke plikt til å bygge tilfluktsrom etter 1998 og i dag står det flere milliarder kroner på frikjøpskonto for slike rom, skriver Adresseavisen.

For Røros' del er beløpet 2,6 millioner kroner. Sør-Trøndelag Sivilforsvarsdistrikt mener på sin side det vil være god utnyttelse i beredskapssammenheng at midlene brukes til brannsikring av det spesielle Rørossamfunnet.

Men Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier nei. Nå vil statsråd Odd Einar Dørum se nærmere på saken. Sivilforsvarsloven er under revidering.

Les mer om: