Stress demper smerte

Dersom en stresset bygningsarbeider treffer spikeren på tommeltotten, gjør det mindre vondt enn om han var stressfri, ifølge stressteorier i " Arbeidsmiljø".

Nå skal forskere ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt gjøre forsøk med 30-40 friske kvinner.

Det er ikke snakk om noen form for masakrering, men forskerne vil se på om aktiv mestring under et tenkt jobbintervju kan hemme smerte.