Strengere krav til bilvrak

Bilimportørene og produsentene får ansvaret for at biler gjenvinnes når de kasseres. Det blir strengere krav til gjenvinning og vrakene skal behandles miljømessig forsvarlig.