Strengere EE-regler

Børge Brende ønsker å få bort gratispassasjererne i systemet. De svekker tilliten til hele returordningen, sier han.