ENERGI

Strengere EE-regler

Leif Haaland
10. juli 2002 - 12:54

Børge Brende ønsker å få bort gratispassasjererne i systemet. De svekker tilliten til hele returordningen, sier han.