Strengere deponeringsregler

  • Miljø

Utgangspunktet er stortingsmeldingen om klima og EUs direktiv om deponering av avfall.

Dette betyr at papir, papp, treavfall, tekstiler, matrester og slam ikke lenger skal deponeres. Høringsfristen er allerede 1. februar i år.

Målet er at innen sommeren 2009 skal alt slikt avfall gjenvinnes.

De fem kommende årene må derfor flere viktige bransjer ta ansvar for avfallet sitt slik at ressurser og energi kommer miljøet til gode.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå