Cruiseskip ved kai i Stavanger.

Strandkaien i Stavanger blir ny

  • nyheter_bygg
Den gamle kaikonstruksjonen er fra 30-tallet og trengte både forsterkninger og utbedringer.

Det er Mesta som gjør jobben og Stavanger Interkommunale Havn er byggherre.

Arbeidet ble påbegynt i desember og omfatter både graving, asfaltering, stålkjernepeling samt omlegging og nyanlegg for VA-ledninger. VN