NYHETER_BYGG

Strandkaien i Stavanger blir ny

Cruiseskip ved kai i Stavanger.
Cruiseskip ved kai i Stavanger.
Veslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy Nestvold
14. feb. 2005 - 07:49


Den gamle kaikonstruksjonen er fra 30-tallet og trengte både forsterkninger og utbedringer.

Det er Mesta som gjør jobben og Stavanger Interkommunale Havn er byggherre.

Arbeidet ble påbegynt i desember og omfatter både graving, asfaltering, stålkjernepeling samt omlegging og nyanlegg for VA-ledninger. VN

Les mer om: