Norske nettbutikker som selger forbrukerelektronikk følger ikke reglene for opplysninger rundt kredittkjøp, viser en gjennomgang Forbrukerombudet har utført. (Bilde: colourbox.com)

Strammer opp nettbutikkene

  • datatele

Kredittkjøpsloven og Markedsføringsloven fastslår at nettbutikker skal opplyse om effektiv rente, kontantpris og kredittkjøpspris.

Godt gjemt

Informasjonen skal finnes på samme side.

Slik er det slett ikke i norske nettbutikker som selger forbrukerelektronikk, viser en gjennomgang Forbrukerombudet har gjennomført.

Forbrukerombudet har nemlig undersøkt om norske nettbutikker opplyser om hva det koster å handle på kreditt hos dem.

- Det viser seg at det i mange nettbutikker er vanskelig å finne informasjon om hva kreditten koster. Kundene må ofte klikke seg videre for å finne totalprisen. Dette er ikke godt nok, sier Jan Berg, førstekonsulent i Forbrukerombudet.

Går foran

Saken er viktig i lys av at nordmenn låner stadig mer penger. Den samlede gjelden i befolkningen har vært økende i flere år, og særlig unge handler mer på kreditt enn tidligere.

- Nettbutikkene Deal, L´Easy og Thorn har nå akseptert å følge våre krav til kredittopplysninger. Vi har nå sendt et brev til samtlige nettbutikker som selger forbrukerelektronikk i Norge. I brevet ber vi dem skjerpe praksisen, sier Berg.

Nettbutikkene har fått frist til 1. juni med å utbedre informasjonen. Gjør de ikke det, vanker det straff.

Forbrukerombudet skriver nemlig i brevet at "dersom enkeltaktører fortsetter å bryte Kredittkjøpsloven vil det være aktuelt å bruke sanksjoner".

Forbudsvedtak med påfølgende tvangsmulkt på inntil 700.000 kroner hvis aktørene ikke skjerper seg, er Forbrukerombudets sanksjonsmuligheter.

Kravene

Slik beskriver Forbrukerombudet kravene:

  • Effektiv rente skal opplyses for kredittbeløp på kr. 1.000,- , kr. 10.000,- og kr. 20.000,-, såfremt den markedsførte kreditten er en kontokredittavtale, jf. Kredittkjøpslovens forskrifter § 8, jf. Kredittkjøpsloven § 5.
  • Ved kontokredittavtaler aksepterer Forbrukerombudet som en minimumsløsning at det på samme side som varene og kreditten tilbys, opplyses hvor de effektive rentene fremkommer og at disse er lette å finne.
  • Kontantprisen skal opplyses der det er markedsført kredittvilkår sammen med varen, jf. Kredittkjøpsloven § 6.
  • Kredittkjøpsprisen skal også opplyses der det er markedsført kredittvilkår sammen med varen, jf. Kredittkjøpsloven § 6.

Forbrukerombudet krever altså ikke at butikkene oppgir den eksakte kredittkostnaden for varene kundene kjøper. Forbrukerombudet synes ikke det gjør noe.

- Det skyldes at det er disse kravene Kredittkjøpsloven setter, sier Berg.

Ole Vinje, konsernsjef i TCG ASA, som eier nettbutikkgiganten MPX.no, lover å følge Forbrukerombudets krav.

- Ja, vi har allerede gjort flere endringer i våre systemer for å etterkomme disse kravene. Det tar litt tid å legge om slikt, og et par justeringer gjenstår. Men vi har god dialog med Forbrukerombudet, og tilpasser oss gjeldende krav og regelverk, sier Vinje.