Strammer inn energikrav i bygg

Byggeplass. Bygg og anlegg. Arbeidsinnvandring. Utenlandske arbeidstakere. HMS-regler. (Bilde: Ilustrasjonsfoto)
FULL SEIER: Avtroppende RIF-sjef Siri Legernes (t.v.) kan glede seg over full seier i debatten om nye energiforskrifter. Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa valgte å høre på RIF, og beordret BE til å ha et møte med dem for å se på hva som kan gjøres. (Bilde: Montasje)
  • Bygg

Ingen av de modellene som er lagt til grunn for beregning av energibruk i de nye forskriftene virker skjerpende i forhold til dagens energibruk.

Rådgivende Ingeniørers Forening, RIF, har påpekt dette både overfor Kommunaldepartementet og Statens Bygningstekniske Etat, til nå uten å bli hørt.

Beordret gjennomgang

I et møte mellom kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa, Statens Bygningstekniske Etat BE, RIF og Norske Arkitekters Landsforbund bestemte kommunalministeren at BE, som i praksis utarbeider forskriftene, må møte med RIF for å finne ut av feilene og komme opp med bedre forslag. Gjennomgangen kan føre til at reglene blir endret.

Det var da BE's assisterende direktør Gustav Pillgram Larsen forsøkte å så tvil om RIF's beregninger, ved å vise til at Sintef har andre vurderinger, at Kleppa satte foten ned og beordret møtet. Det første møtet avholdes 13. desember.

Krav må skjerpes

– Det er ikke stor faglig uenighet mellom Sintef og RIF, påpekte Sire Legernes. I et notat til kommunalministeren skriver RIF at energirammekravet må skjerpes fra 165 kW/m 2 til 130 kW/m 2 for å oppnå en reell reduksjon i energibruken. Dette harmonerer med hva Sintef har foreslått, skriver RIF.

I nye TEK er kravene til energibruk i næringsbygg satt til 165 kW/m 2. Statssekretær Dag Henrik Sandbakken i kommunaldepartementet (KRD) sier de oppfattet bred enighet om endelig kravnivå i høringsprosessen. Det er ikke RIF-ekspert dr. Ida Bryn i Erichsen & Horgen enig i:

– Et typisk nybygd kontorbygg i dag bruker 300 kW, men med de modellene som er lagt til grunn i TEK er det ikke vanskelig å få dette til å framstå som et forbruk på 145 kW/m 2, sier hun.

Rammene justeres

RIF har uttrykt misnøye med at kravnivået ble satt før det var klart hvilken beregningsmetode som skulle benyttes.

– Ideelt sett kan man si at beregningsstandarden burde fastsettes før energirammene i forskriften ble beregnet, men vi kunne ikke vente på dette fordi EU-standardene heller ikke var ferdige da forskriften gikk på høring, sier statssekretær Dag Henrik Sandbakken, KRD.

– Det har hele tiden vært opplagt at energirammene skal regnes over og eventuelt justeres nå som endelig norsk standard NS 3031 foreligger, sier han.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå