BYGG

Strammer inn energikrav i bygg

Byggeplass. Bygg og anlegg. Arbeidsinnvandring. Utenlandske arbeidstakere. HMS-regler.
Byggeplass. Bygg og anlegg. Arbeidsinnvandring. Utenlandske arbeidstakere. HMS-regler.Bilde: Ilustrasjonsfoto
Mona Strande, Joachim Seehusen
10. des. 2007 - 07:07

Ingen av de modellene som er lagt til grunn for beregning av energibruk i de nye forskriftene virker skjerpende i forhold til dagens energibruk.

Rådgivende Ingeniørers Forening, RIF, har påpekt dette både overfor Kommunaldepartementet og Statens Bygningstekniske Etat, til nå uten å bli hørt.

Beordret gjennomgang

I et møte mellom kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa, Statens Bygningstekniske Etat BE, RIF og Norske Arkitekters Landsforbund bestemte kommunalministeren at BE, som i praksis utarbeider forskriftene, må møte med RIF for å finne ut av feilene og komme opp med bedre forslag. Gjennomgangen kan føre til at reglene blir endret.

Det var da BE's assisterende direktør Gustav Pillgram Larsen forsøkte å så tvil om RIF's beregninger, ved å vise til at Sintef har andre vurderinger, at Kleppa satte foten ned og beordret møtet. Det første møtet avholdes 13. desember.

Krav må skjerpes

– Det er ikke stor faglig uenighet mellom Sintef og RIF, påpekte Sire Legernes. I et notat til kommunalministeren skriver RIF at energirammekravet må skjerpes fra 165 kW/m 2 til 130 kW/m 2 for å oppnå en reell reduksjon i energibruken. Dette harmonerer med hva Sintef har foreslått, skriver RIF.

I nye TEK er kravene til energibruk i næringsbygg satt til 165 kW/m 2. Statssekretær Dag Henrik Sandbakken i kommunaldepartementet (KRD) sier de oppfattet bred enighet om endelig kravnivå i høringsprosessen. Det er ikke RIF-ekspert dr. Ida Bryn i Erichsen & Horgen enig i:

– Et typisk nybygd kontorbygg i dag bruker 300 kW, men med de modellene som er lagt til grunn i TEK er det ikke vanskelig å få dette til å framstå som et forbruk på 145 kW/m 2, sier hun.

Rammene justeres

RIF har uttrykt misnøye med at kravnivået ble satt før det var klart hvilken beregningsmetode som skulle benyttes.

– Ideelt sett kan man si at beregningsstandarden burde fastsettes før energirammene i forskriften ble beregnet, men vi kunne ikke vente på dette fordi EU-standardene heller ikke var ferdige da forskriften gikk på høring, sier statssekretær Dag Henrik Sandbakken, KRD.

– Det har hele tiden vært opplagt at energirammene skal regnes over og eventuelt justeres nå som endelig norsk standard NS 3031 foreligger, sier han.

Les mer om: