NETTARKIV

Stråling fra uran

Det er en del mennesker som arbeider i gruver med uranholdig malm som også sikkert blir utsatt for en del stråling. De skulle derfor ha minst like stor hyppighet av blodkreft som soldatene i krigssonene. Henry Becguerel var den første som oppdaget radioaktiv stråling.

Den kom fra bekblende som stammet fra gruver i det som senere ble Tsjekkoslovakia. Disse gruvene skulle ha vært drevet i generasjoner, og da må jo de som arbeidet der ha vært utsatt for en betydelig stråling gjennom et helt liv i gruvene. Det kunne vært interessant å høre om det foreligger statistikk over eventuelle krefttilfeller blant arbeiderne i bekblendegruvene.

A. Larsen

Les mer om: