INDUSTRI

Strålende solskinn for industrien

SIKTER INN MOT OFFSHORE: ¿ Den internasjonale konkurransen er ikke så hard innen offshorefartøy som for passasjerbåter, sier produksjonssjef Sverre Skalmerås (til venstre), her sammen med konstruksjonssjef Per Edvind Tande i Fosen Yard.
SIKTER INN MOT OFFSHORE: ¿ Den internasjonale konkurransen er ikke så hard innen offshorefartøy som for passasjerbåter, sier produksjonssjef Sverre Skalmerås (til venstre), her sammen med konstruksjonssjef Per Edvind Tande i Fosen Yard.Bilde: ESPEN LEIRSET
Espen Leirset
29. aug. 2007 - 07:00
  • Oljeboomen og høye råvarepriser gjør at sola stråler over nesten hele industrien i Norge.
  • Den høye oljeprisen får Fosen Yard til å bygge fartøy til offshorebransjen istedenfor passasjerbåter.
  • Treforedling er den eneste industrien med skydekke. Norske Skog Skogn er presset fra flere kanter.

– Det er større ordremasse i industrien enn noen gang før. Det gjør at produksjonstallene i en god stund framover vil ligge på et veldig høyt nivå, sier bransjepolitisk direktør Knut Sunde i Norsk Industri til Teknisk Ukeblad.

Han forventer at de gode tidene vil vare i minst to år til.

Baksiden av medaljen

For en del av verftene er det imidlertid blitt for mye av det gode. Der sprekker leveransetider og budsjetter.

Høykonjunktur gir rett og slett ekstra kostnader. Underleverandører får ikke tak i materialer og dermed blir det forsinkelser og ekstra kostnader for verftene. Les mer om det her.

Statistisk støtte

Næringsdepartementet og Statistisk sentralbyrå har også svært lovende spådommer for norsk industri.

Høye råvarepriser forårsaket av generell høykonjunktur og Kinas vekst gir store deler av norsk industri vind i seilene.

Høy oljepris, fulle ordrebøker innen skipsbygging og de høye råvareprisene bidrar til at særlig offshorerettet industri, maritim industri, aluminiumsindustrien og petrokjemisk industri opplever solide veksttall.Fortsetter å vokse

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at industrien i Norge fortsetter å vokse kraftig.

Salget av norske industrivarer gikk opp med 19 prosent fra 2005 til 2006. Det er sektoren for bygging av skip og oljeplattformer som har størst oppgang, på hele 45 prosent fra 54 til 77 milliarder kroner.

Over 10 prosent

Norsk Industri forventer at den voldsomme omsetningsveksten fortsetter inn i 2007, med en vekst på cirka 12 prosent.

Den største relative oppgangen finner vi for produksjon av maskiner, der verdien gikk opp med 48 prosent fra 28 til 41 milliarder kroner.

Mye av oppgangen skyldes også her økte leveranser av maskinutstyr til oljeplattformer, heter det fra SSB.Spent på valutaen

I SSBs konjunkturrapport for andre halvår, hvor de neste kvartalene blir vurdert, får nesten hele industrien vurderingen «meget gode framtidsutsikter». Eneste unntaket er treforedlingsindustrien som har hatt redusert ordretilgang i siste kvartal.

Usikkerheten for bedriftene nå er valutakursen, spesielt for bedriftene som er eksponert mot dollar.

– Dollarkursen er på et så lavt nivå at mange bedrifter kvier seg for å inngå kontrakter i dollar, forklarer Sunde. Han opplyser at industrien nå begynner å dreie seg mot andre valutaer.

– Innen bransjer hvor det er selgers marked, som innen maritim industri, har bedrifter fått endret oppgjørsvaluta, sier Sunde.-----------------------------------------------------

Oljeboom på FosenVanligvis konkurrerer skipsverftet Fosen Yard internasjonalt om å bygge passasjerskip. Oljeboomen gjør at hele ordrereserven til 2009 er offshorefartøy.

– Den internasjonale konkurransen er ikke så hard innen offshorefartøy som for passasjerbåter, sier produksjonssjef Sverre Skalmerås til Teknisk Ukeblad.

Sammen med konstruksjonssjef Per Edvind Tande møter han Teknisk Ukeblad ved verftet som ligger en ferjetur fra Trondheim.Slakkere konkurranse

– Det betyr ikke at vi har gått ut av markedet for fraktebåter og passasjerbåter (ro-ro og ro-pax), legger Tande til.

Men i ordreboka til og med 2009 er det offshorefartøy for tre milliarder kroner som gjelder, fra dykkerbåter til kabelleggere og oljeletingsfartøy.

Over 20 år siden sist

Det har ikke vært sånt trøkk på offshorefartøy siden 1980-tallet for Fosenverftet, som årlig omsetter for knappe milliarden.

Offshoremarkedet er mer lukrativt fordi den internasjonale konkurransen ikke er like tøff, og marginene høyere. Verftet er blant annet kjent for å ha levert det gigantiske luksusskipet The World i 2002.Mangler arbeidskraft

Den økende oppdragsmengden fører til at verftet har 250 innleide arbeidere i tillegg til sine 200 faste. Deler av ingeniørarbeidet settes dessuten ut til lavkostland.

– Det er vanskelig å dekke inn behovet for faglært arbeidskraft og ingeniørkompetanse lokalt. Derfor er vi tvunget til å se utenlands, selv om vi ønsker å ha så mange fast ansatte som mulig, sier Skalmerås og Tande.--------------------------------------------------------

Sterk eksportsommer

Eksportbedriftene har gått for fullt i hele sommer.

Eksporten fra bedriftene både i juni og juli viser fortsatt framgang i eksportmarkedene. Eksporten i juli på 25,2 milliarder kroner er den største i denne måneden noen gang. Veksten i eksporten er over 15 prosent sammenlignet med i fjor, ifølge Norsk Industri.

Les mer om: