Støyreduserende asfalt fungerer dårligere enn forventet – flere utsettes for helsefarlig støy

Nå må danskene lage ny modell over hvor mange boliger som utsettes for støy over grenseverdien.

Støyreduserende asfalt fungerer dårligere enn forventet – flere utsettes for helsefarlig støy
Asfalt med såkalt støyreduserende slitebane (SRS) har blant annet blitt brukt på Motorring 3 Foto: Wikimedia Commons / EPO

Det danske Vejdirektoratet har begynt å lage en oppdatert støykartlegging av boligområder som ligger ut mot statlige riksveistrekninger. Her blir flere innbyggere enn forventet rammet av støy på helsefarlige nivåer.