Støymåling

Parametrene som måles samtidig, inkluderer gjennomsnittsverdien, Leq, og spissverdien, MaksP. Type 4442 måler og lagrer opptil 16 målinger som senere kan lastes ned til en PC. Type 4443 kan i tillegg logge støyvariasjoner under målingen. Grafen med støyvariasjoner over en arbeidsdag vil hjelpe til i arbeidet med å iverksette forebyggende tiltak.

Medfølgende PC-program systematiserer måleresultatene, og man kan simulere tiltak i programmet før de blir satt iverk. (kd)

Les mer om: