PRODUKTNYHETER

Støymåler

Målinger kan kontrolleres manuelt eller man kan forhåndsinnstille måletiden (fra 10 sekunder til 8 timer).

Opptil 40 målinger kan lagres, og hvis tiden er forhåndsinnstilt, lagres disse automatisk.

Faktisk er det en ett-trykks-operasjon – bare slå på og den måler, stopper og lagrer automatisk. Logiske symboler gjør betjening enkel og effektiv.

Bruksområdene omfatter kartlegging innen støy, spotmålinger, Mmiljøstøy fra industrien og måling av maskinstøy for produktmerking.

Støymåleren har innebygd RS-232 interface for dataoverføring til PC. Måleresultatene kan så analyseres og rapporteres med Windowsbaserte program spesialtilpasset arbeidsmiljø og industristøy.

Les mer om: