Støykontrollen er plassert

Direktivet trådte i kraft 3. januar i år og gjelder motordrevet utstyr utendørs. Men det gjelder ikke kjøretøy for gods- eller persontransport på veg eller jernbane.