ARBEIDSLIV

Støykontrollen er plassert

Leif Haaland
12. mars 2002 - 07:00

Direktivet trådte i kraft 3. januar i år og gjelder motordrevet utstyr utendørs. Men det gjelder ikke kjøretøy for gods- eller persontransport på veg eller jernbane.