Støydempende asfalt bråket for mye: Nå får flere huseiere kompensasjon og støtte

Asfalttypen er brukt på 530 kilometer vei i Danmark.

Støydempende asfalt bråket for mye: Nå får flere huseiere kompensasjon og støtte
Støykart over en del av motorveien gjennom den danske byen Silkeborg, der den støyreduserende asfalten er lagt. Lilla områder: Støyen er 62–64 dB(A), målt 1,5 meter over bakken. Lyseblå: 64–66 dB(A). Mørkeblå: Over 66 dB(A). Kartet er basert på trafikktall fra 2017, ett år etter at motorveien åpnet. Illustrasjon: Vejdirektoratet/Rambøll

Flere huseiere langs Silkeborg-motorveien i Danmark får nå kompensasjon og tilbud om tilskudd til fasadeisolasjon, fordi den støyreduserende asfalten på strekningen fungerer dårligere enn forventet. Mange flere saker kan være på vei.