ARBEIDSLIV

Støtter skolekutt

Tore Stensvold
14. okt. 2005 - 14:07

Kvalitet er viktigere enn å opprettholde mange studiesteder, mener NITO-studentene.

Regjeringen vil opprettholde like mange studieplasser for ingeniørutdanning. Det betyr at de økes andre steder.

Er det ikke nok studenter, og fagmiljøene ikke er store nok, ser vi ingen grunn til å opprettholde studiestedene. Kvaliteten på utdanningen er viktigst, sier leder for NITO Studentene, Kristin Nytræ.

I statsbudsjettet for 2006 forslås det at ingeniørutdanningene i Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag legges ned, skriver NITO i en pressemelding.

Nedlegges høsten 2006

I Regjeringens forslag til 2006-budsjett er bevilgningene til høgskolene i Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag foreslått redusert med 1, 4 millioner kroner. Det betyr kroken på døra for ingeniørstudier fra neste høst.

Nedleggelsene begrunnes med en sviktende studentrekruttering over flere år, samt at de to utdanningene har for lite fagmiljø. Ingeniørutdanningen stiller også høye krav til til kostbart utstyr.

Like mange plasser

Departementet vil likevel at opptakskapasiteten for ingeniørutdanningene blir holdt på minst samme nivå som tidligere, og at institusjonene arbeider for å ta opp flest mulige ingeniørstudenter.

Det er også foreslått å omfordele 20 ingeniørstudieplasser fra ingeniørutdanninga ved Høgskolen i Gjøvik, som har rekrutteringssvikt, til Høgskolen i Telemark. Her rekrutterer ingeniørutdanningen tilfredsstillende.

Les mer om: