KRAFT

Støtter nettleie

Statnett kutter nettleien.
Statnett kutter nettleien. Bilde: Trond Isaksen/Statnett
Tore Stensvold
7. okt. 2008 - 10:16

I forslaget til statsbudsjett vil regjeringen doble tilskuddet som går til å utjevne de geografiske forskjellene i nettleien.I forslaget til statsbudsjett for 2009 er beløpet økt fra 30 millioner kroner til 60 millioner kroner. Ifølge regjeringen er det en dobling fra 2008. Dette vil komme over 30.000 sluttbrukere til gode.

Rettferdig fordeling

-Det er viktig for regjeringen å redusere de geografiske forskjellene i nettleien. Støtten for kundene med den høyeste nettleien økes også, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Utjevningsordningen bidrar til en direkte reduksjon av nettleien for sluttbrukere i distribusjonsnettet i de områder av landet med høyest overføringskostnader. Ordningen administreres av NVE og finansieres over statsbudsjettet. Den har lave administrasjonskostnader, og nettselskapenes insentiver til å være effektive reduseres lite som følge av ordningen.

65.000 kunder

Foreløpige beregninger (basert på regnskapstall fra 2007) viser at en bevilgning på 60 millioner kroner i 2009 vil omfatte 26 nettselskap og drøyt 65 000 nettkunder. Til sammenligning ville en videreføring av støttenivået fra 2008 medført at bare 14 nettselskaper og ca. 33 000 kunder ble omfattet av ordningen., ifølge en pressemelding fra OED.

Reduksjonen i nettleien vil være fra 22 øre/kWh til 1 øre/kWh, med en gjennomsnittlig reduksjon på rundt 5 øre/kWh for de nettkundene som blir omfattet av ordningen.

Les mer om: