Støtte til klima og energi

Flere norske kommuner og fylkeskommuner går i gang med å utvikle klima- og energiplaner. Miljøverndepartementet har satt av sju millioner kroner til dette arbeidet for i år. Statens forurensningstilsyn (SFT) administrerer ordningen. SFT har mottatt 58 søknader. Det samlede søknadsbeløpet var på 20 millioner kroner. SFT har laget en egen veileder for lokale klima- og energiplaner på sine hjemmesider.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå