SAMFUNN

Støtte til energi og miljø

Flere norske kommuner og fylkeskommuner går igang med å utvikle klima- og energiplaner. Miljøverndepartementet har satt av sju millioner kroner til dette arbeidet for i år. Statens forurensningstilsyn (SFT), som administrerer ordningen, har mottatt 58 søknader. Det samlede søknadsbeløpet var på 20 millioner kroner.

Les mer om: