DOKTORGRADER

Støt mot aluminiumsplater

Skal en konstruksjon være pålitelig, må man være i stand til å beregne konstruksjonens kapasitet før byggingen.

I konstruksjoner som er utsatt for støt og andre dynamiske laster, må man likeledes være i stand til å beregne konstruksjonens energiopptak.

I arbeidet har aluminiumsplatene har vært påkjent av støt fra forholdsvis store masser. De eksperimentelle undersøkelsene av platefeltene støttes av materialprøver og etterfølgende metallurgiske undersøkelser av bruddflater.

Vurderinger og diskusjoner sannsynliggjør hvorvidt skadeutviklingen er duktil eller sprø i de aktuelle bruddflatene, og hvilke spenningskomponenter som bidrar til skadeutviklingen i materialet.

Hildrum har også utført grundige numeriske analyser med et ikke-lineært elementmetodeprogram for noen av forsøkene. Resultatene fra disse omfattende analysene demonstrerer et potensial for slike analyser, men også at modellparametergrunnlaget ennå ikke er godt nok etablert for analyser med så stor kompleksitet.

Det er innenfor den eksperimentelle delen at Hildrums arbeid bidrar til å frembringe ny kunnskap og dokumentasjon på oppførsel av konstruksjon og materialer ved ekstreme støtpåkjenninger.

Et relativt stort antall forsøk med grundig dokumentasjon og gode vurderinger på en vitenskapelig basis gjør de eksperimentelle resultatene verdifulle. Forsøksresultatene vil sikkert gi grunnlag for analyser i mange fremtidige forskningsarbeider. Arbeidet kan bidra til mer pålitelige beregninger av kapasiteten og energiopptaket til plater i aluminium. Dette bidra til sikrere konstruksjoner.

Avhandlingen har tittelen «Stiffened Aluminium Plates Subjected to Impact Loading / Støtbelastning på avstivede aluminiumsplater».

Arbeidet er utført ved Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU, med professor Kjell Arne Malo som veileder og professor Magnus Langseth som medveileder. Arbeidet er finansiert av Forsvarsbygg, Norges Forskningsråd, Hydro Aluminium og Hydro Marine Aluminium AS.

Hilde Giæver Hildrum er sivilingeniør (1993) fra Fakultet for bygningsingeniørfag, Norges tekniske høgskole, og har disputert for graden dr.ing. Hun er ansatt ved Aker Kværner i Oslo.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.