BYGG

Stortingsmelding om byggenæringen

Liv Signe Navarsete varsler nå en stortingsmelding om byggenæringen.

Bilde: Joachim Seehusen

– Vi trenger en helhetlig gjennomgang av virkemidlene, tiltak og erfaringer for å utvikle en framtidsrettet bygningspolitikk. Meldingen skal ha fokus på energieffektivitet, kvalitet og universell utforming, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

I pressemeldingene fra Kommunaldepartementet heter det at det blir laget en stortingsmelding om bygningspolitikken for første gang. Det er ikke riktig.

I 1985 la daværende kommunal og arbeidsminister Arne Rettedal frem St.meld. nr. 15, «Om bygge- og anleggsnæringene»

Etterlengtet

Både næringen og dens representanter har lenge etterlyst en ny stortingsmelding om byggenæringen, men det har til nå vært avvist av regjeringen. Tidligere kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa sa allerede i 2008 at hun så behovet for en stortingsmelding om byggenæringen, men at det lå under Nærings- og handelsdepartementet. Kleppa sa videre at hun ville drøfte dette med næringsministeren. Kort tid senere avviste næringsminister Sylvia Brustad at det var behov for en slik melding.

I Byggenæringens Landsforening blir de nye signalene godt mottatt.

– Det er svært gledelig at Kommunalministeren ønsker en stortingsmelding om vår næring. Dette er en anerkjennelse av at byggenæringen er en viktig næring som er helt sentral i å løse store samfunnsutfordringer, understreker administrerende direktør Ketil Lyng i BNL.

Fokus på kvalitet, energieffektivisering, kompetanseheving, livsløpsperspektiv og seriøsitet er temaer som statsråden peker på i sin begrunnelse for at det nå skal lages en egen melding.

Helhetlig

– BNL har lenge etterlyst en helhetlig politikk for å sette alle næringens utfordringer i en sammenheng med næringens forutsetninger og vilkår. Og det er nettopp dette denne stortingsmeldingen tar sikte på å gjøre gjennom å belyse en del problemområder og skissere noen langsiktige løsninger, framholder Lyng som kan konstatere at landsforeningen etter intens politisk arbeid over lengre tid nå er i ferd med å lykkes.

Navarsete har ambisjoner om å halvere energibruken i bygg innen 30 år. Et annet viktig tema i melding blir drøfting av det offentlige som forbilde for nybygging og byggforvaltning når det kvelder krav til kvalitet, miljø og universelt utforming.

Melding skal presenteres for Stortinget i løpet av høsten 2011.

Les også:

Uklare rammer for byggnæringen

Ingen hjelp til byggenæringen

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.