ARBEIDSLIV

Stortinget tar saken

Flertallet i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité har bedt regjeringen legge sine endringsforslag frem for de folkevalgte som egen sak. Flertallet er i denne sammenheng alle komitémedlemmene, unntatt de fra Arbeiderpartiet.

– Vi vil ha debatten på bordet, og vi vil ha den i Stortinget, sier Odd Einar Dørum, Venstres medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, til Teknisk Ukeblad.

Dørum fremholder at endringene som statsråd Grete Knudsen og hennes departement har presentert, er så vidt omfattende at de må gås nøyere etter i sømmene. – Endringene må ses i sammenheng. Det er summen av forslagene til endringer i vedtekter, rådssammensetning og lokalisering vi er opptatt av, sier Odd Einar Dørum.

Ansvaret for Teknologirådet ble 1. juli i år overført fra Kirke-, utdannings- og forskingsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet (NHD). NHD bestemte i den forbindelse å endre vedtektene, utvide antall rådsmedlemmer fra 10 til 15 og flytte sekretariatet fra Oslo til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Målet har vært å øke fokuseringen av teknologiens potensial i samfunnet.

Teknologirådets leder, professor Eivind Osnes, har uttrykt sterk frustrasjon over uvissheten som endringsforslagene har ført med seg. – Vi har vært paralysert i tre kvart år nå. I påvente av en avklaring om mandat, vedtekter, lokalisering og sammensetning, har vi vært tvunget til å utsette viktig arbeid og ansettelse av sekretariatsleder, sier Osnes til Teknisk Ukeblad.

Etter stortingskomiteens budsjettinstilling, ser det ut til at Teknologirådet ennå blir nødt til å smøre seg med litt tålmodighet. Odd Einar Dørum sier det er opp til statsråden å komme raskt tilbake til Stortinget med saken, i tråd med komitéflertallets vedtak. Når det eventuelt blir, kan han ikke si.

I mellomtiden tviholder Teknologirådet på håpet om å slippe flytting til Trondheim. Mest av alt ønsker de arbeidsro og forutsigbare rammer å jobbe innenfor.

Les mer om: