FORUM

Stortinget, kvalitet?

Hovedjobben til stortingsrepresentantene er å stemme over forslag til lover og saker forberedt av departementene. Representantene deltar i mange lange og dryge diskusjoner for å finne ut hva de skal stemme; produktet deres er dog hva de stemmer. Hvordan kan så vi, deres oppdragsgivere, finne ut hva de har stemt og om de har møtt opp til avstemningen i det hele tatt. Vel vi må ringe til stortingsarkivet, vente på svar, vente på at arkivaren finner sakspapirene og så få kopier oversendt. En langdryg og tungvindt jobb man kvier seg meget for. Ser man på hvordan dette kan gjøres enkelt er det bare å gå til web sidene, http://www.congress.org slå opp saken man er interessert i og man får en liste hvem som stemte for, mot og hvem som avsto fra å stemme. Spør man stortings administrasjon hvorfor de ikke har noe bedre system for å følge hva som er stemt sier de det ikke er noe problem med å forbedre teknologien, penger har vi jo nok av. Men stortingsrepresentantene er så veldig konservative at de har vanskelig for å gjøre noe med de arkaiske avstemningsmetodene. Vår stortingsrepresentanter skryter at de skal bruke IT for å gjøre forvaltningen åpen og enkel, men dette gjelder vist ikke dem selv. Kjære Storting vis at dere har kvalitet, gi folket tilgang til hva dere stemmer før vi må stemme på dere.

Vennlig hilsen, Øivind Moen, Kil

Les mer om: