Stortildeling i Barentshavet

Stortildeling i Barentshavet
OED deler ut 24 lisenser, hvor 12 av dem er i Barentshavet. Bilde: OED

De 24 lisensene er fordelt mellom 29 selskaper, og delt likt mellom 12 lisenser i Barentshavet og 12 i Norskehavet. Fire av dem ligger i tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser. 13 selskaper får tilbud om operatørskap.

– Interessen for vårt nordligste havområde er historisk. Selskapene får tilbud om 12 utvinningstillatelser i Barentshavet. Dette er den konsesjonsrunden med flest tildelinger i Barentshavet. Tilbudene kommer i en tid hvor aktivitetsnivået i Barentshavet er stort og økende, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Les også: Vil ha nye gullblokker

Viktig steg

Det er et viktig steg på veien for å utforske Barentshavet, noe oljebransjen er særlig interessert i etter at Statoil nylig gjorde det største oljefunnet på norsk sokkel på ti år i Skrugard-lisensen.

– Dette er den mest omfattende utlysningsrunden som har vært i Barentshavet, og dessuten inkluderer den områder som ligger lengre nord enn tidligere, sier letedirektør i Oljedirektoratet (OD), Sissel Eriksen.

Ønsker gassrør via Lofoten

11 brønner

Det nærmer seg også endelig ratifisering av den såkalte delelinjeavtalen, som avgjør det tidligere omstridte området mellom Norge og Russland i Barentshavet.

Det er planlagt 11 letebrønner i Barentshavet i 2011 og 2012 utover de de tre som allerede er påbegynt.

OED har stilt strengere krav til kompetanse i 21. runde, særlig for utvinningstillatelser med krevende boreoperasjoner som store havdyp eller i områder med høyt trykk og temperatur (HTHP. I tillegg til operatøren skal det være minst en kompetent partner som har boret minst en brønn som operatør på norsk sokkel, eller ha tilsvarende relevant erfaring utenfor norsk sokkel.

Staten sikret seg "Gullblokka"

Styrker sikkerheten

– Sikkerhetsnivået er høyt på norsk kontinentalsokkel, noe som reflekteres i dagens strenge sikkerhetskrav. Vi jobber kontinuerlig med å styrke sikkerheten på sokkelen. Store havdyp og høyt trykk og høy temperatur brønner er særlig krevende operasjoner som stiller høye krav til kompetanse hos selskapene. For ytterligere å styrke sikkerheten ved slike operasjoner har vi skjerpet kravene til rettighetshavergruppen, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

OD sier seg fornøyd med runden, og interessen fra selskapene har vært stor.

Trengs mange Skrugard-er

– Det kommer mer i Barentshavet

Nå tar det av for nordnorsk leverandørindustri

Her er listen over tildelinger:

Selskaper som får tilbud om operatørskap (antall operatørskap i parentes):

 • BG Norge AS (1)
 • Chevron Norge AS (1)
 • ConocoPhillips Scandinavia AS (1)
 • Dana Petroleum Norway AS (1)
 • Dong E&P Norge AS (1)
 • ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (1)
 • GDF SUEZ E&P Norge AS (3)
 • Lundin Norway AS (1)
 • OMV (Norge) AS (1)
 • Suncor Energy Norge AS (2)
 • Statoil Petroleum AS (8)
 • VNG Norge AS (1)
 • Wintershall Norge ASA (2)


Selskaper som får tilbud om deltagerandeler (antall andeler i parentes, inkludert der selskapene er operatør):

 • Bayerngas Norge AS (1)
 • BG Norge AS (1)
 • Centrica Resources (Norge) AS (2)
 • Chevron Norge AS (1)
 • Concedo Norge AS (1)
 • ConocoPhillips Scandinavia AS (5)
 • Dana Petroleum Norway AS (2)
 • Det norske oljeselskap ASA (1)
 • Dong E&P Norge AS (1)
 • E.ON Ruhrgas Norge AS (1)
 • Edison International Norway Branch (2)
 • Eni Norge AS (2)
 • ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (3)
 • Faroe Petroleum Norge AS (1)
 • GDF SUEZ E&P Norge AS (3)
 • Idemitsu Petroleum Norge AS (4)
 • Lundin Norway AS (1)
 • Maersk Oil Norway AS (1)
 • Norwegian Energy Company ASA (2)
 • North Energy ASA (1)
 • OMV (Norge) AS (2)
 • PGNiG Norway AS (2)
 • Rocksource ASA (4)
 • RWE Dea Norge AS (2)
 • Spring Energy Norway AS (2)
 • Suncor Energy Norge AS (3)
 • Statoil Petroleum AS (11)
 • VNG Norge AS (1)
 • Wintershall Norge ASA (2)
Les mer om: