PRODUKSJON

Største biomasseverk

Det mest interessante ved anlegget, er at det kan benytte ulike typer brensel. I hovedkjelen, som er 80 meter lang, produseres damp til høytrykksturbinen som produserer strøm. Overskuddsvarmen går til fjernvarme. I tillegg benyttes to gassturbiner når elforbruket er ekstra stort.

Anlegget kan forsyne 800.000 husstander med strøm og 180.000 med varme. (lh)

Les mer om: