KRAFT

Storsatsing på fornybar energi

SATSER: Vindkraft skal utgjøre 12 prosent av EUs elektrisitetsproduksjon innen 2020, mener kommisjonen.
SATSER: Vindkraft skal utgjøre 12 prosent av EUs elektrisitetsproduksjon innen 2020, mener kommisjonen. Bilde: Atle Abelsen
Mona Sprenger
8. jan. 2007 - 13:14

Det kommer frem i en omfattende rapport som EU kommisjonen legger frem onsdag om det europeiske energimarkedet, som Teknisk Ukeblad har fått innsikt i.

Kommisjonen vil øke nivået av fornybar energi i EUs energisammensetning fra mindre enn sju prosent i dag til 20 prosent i 2020.

Vil styrke forsyningssikkerheten

Fornybar energi vil både styrke EUs forsyningssikkerhet og skape nye jobber. Satsingen kan komme til å koste om lag 18 milliarder euro årlig, mener kommisjonen, som antar at ny forskning etter hvert vil bidra til en prisreduksjon.

- Hver eneste enhet av fornybar energi produsert i EU erstatter energi som ellers må importeres, skriver kommisjonen, som derfor mener at investeringen på sikt vil bli lønnsom.

Krever stor innsats

Det er en massiv satsing kommisjonen vil legge opp til. Blant annet skal vindkraft utgjøre 12 prosent av EUs elektrisitetsproduksjon innen 2020, hvor en tredje del skal komme fra store offshore vindmøller. Biobrensel skal minst utgjøre 10 prosent av drivstoffbruken i transportsektoren i alle medlemsland innen 2020.

- Dette er utfordrende, men realistisk. Det vil kreve en stor innsats fra alle medlemslandene, skriver kommisjonen, som vil her legge frem en ny lovgivende pakke for medlemslandene i 2007. Her vil det komme konkrete krav og bindende mål.

Ambisiøs teknologi plan

For at EU skal kunne nå målet om å bli verdens mest energieffektive område, vil kommisjonen i løpet av 2007 legge frem en svært ambisiøs strategisk teknologi plan for Europa. Den skal omfatte alle aspekter av teknologisk innovasjon, så vel som et politisk rammeverk som skal oppmuntre næringslivet til å levere og støtte ny teknologi.

Kommisjonen foreslår å bygge 10 – 12 gass- og kullkraftverk med co 2-håndtering innen 2015. Dette skal være et spleiselag mellom industri, medlemsland og EU-kommisjonen.

- På lang sikt har renseteknologi for både gass og kull et stort potensiell i EU, skriver kommisjonen, som mener at det ikke er i Europas interesse, verken forsyningsmessig eller økonomisk, å la kullkraftverken dø ut.

Les mer om: