Storinvestering i gassproduksjon fra Troll

Storinvestering i gassproduksjon fra Troll
Troll A får nye gasskompressorer til 11 milliarder kroner. Bilde: Ole H Sommarset / Statoil

Kompressorene skal i drift fra 2015 og drives med kraftforsyning fra land.

Med nye kompressorer vil det være mulig å produsere gass fra feltet helt fram til år 2063, skriver Statoil i en pressemelding.

Størst

Petoro og Statoil eier til sammen 86,58 prosent av Troll, som er det største gassfunnet som er gjort i Nordsjøen.

– En tredel av all gasskapasiteten på sokkelen produseres fra Troll A, noe som gjør Troll til en hjørnestein for gassforsyningen til kontinentet, sier områdedirektør for Nordsjøen Øst, Hans Jakob Hegge i Statoil.

Til kontinentet

Troll leverer gass tilsvarende ti millioner europeiske husholdninger sitt årlige forbruk. Reservene i feltet utgjør 48 prosent av gjenværende gassreserver på norsk sokkel.

Som gassprodusent har Troll en produksjonskapasitet og en levetid som langt overstiger alle andre felt på norsk sokkel.

Kompressorene er nødvendige fordi trykket i reservoaret synker ettersom gassen tas ut, og de sørger for at gassen fra Troll transporteres inn til prosessanlegget på Kollsnes.

Derfra sendes gassen videre til kontinentet.

Les også: OED lar Troll svekke forsyningssikkerheten

Les mer om: