SAMFERDSEL

Store ord, lite penger

Avdelingsdirektør Arne Slettebø i Byggenæringens Landsforening (BNL) er glad for at mange veiprosjekter i fremtiden vil bli gjennomført som et offentlig privat samarbeid. Et stortingsflertall legger nå opp til tre slike prosjekter. Slettebø skulle gjerne sett enda ett til, eksempelvis Mosseveien i tunnel. Han ønsker at Veivesenets produksjonsavdeling organiseres som et aksjeselskap. Det kan både konkurrere og samarbeide med de private aktørene.

Selv om det er lagt inn mer penger til transportformål de fire første årene, er BNL sterkt opptatt av å få de rundt 2500 permitterte eller ledige anleggsarbeiderne raskt ut i arbeid. Det kan skje ved å forsere igangværende anleggsarbeider, sette i gang utbedringer av en rekke flaskehalser eller prioritere igangsetting av anlegg som allerede er klar til start. Dessuten står mange prosjekter halvferdige.

Samferdselskomiteens formann Oddvar Nilsen (H) er lite glad for disse dyre prosjektene som ikke er fullført. Men han er tilfreds med at stortingsflertallet nå vil prioritere samferdselstiltak. Han sier dessuten at han ikke kommer til å gå inn for ett eneste jernbaneprosjekt før det er ordnet opp i sikkerheten innen den eksisterende jernbanen.

Les mer om: