Store oppgaver på E 6 i Trøndelag

Store oppgaver på E 6 i Trøndelag
Det gule viser vegene som berøres av oppdraget som lyses ut i mai. Forberedende arbeid er en egen entreprise med anbudsfrist 11. april. Bilde: Ill.: Statens vegvesen

Den første store jobben gjelder strekningen Gildheim-Grillstad øst for Strindheimtunnelen. Hovedelementene i denne jobben er utvidelse av riksveg 706, Innherredsveien over en strekning på ca. en kilometer, og ombygging av Rotvollkrysset hvor riksveg 706 møter E 6. Entreprisen omfatter også opsjon på utvidelse av ca. 500 meter av E 6 (Omkjøringsveien).

Oppdraget vil bli lyst ut i mai. Anlegget skal fullføres mot slutten av 2013. Både dette oppdraget og det neste blir totalentrepriser. Det neste omfatter utbygging av ny fire-felts E 6 mellom Havnekrysset og Kvithammar i Stjørdal. Strekningen er vel to kilometer lang. E 6 vil gå helt utenom dagens trasé på det meste av strekningen.Utlysningen skjer til høsten.

Den tredje oppdraget omfatter elektroinstallasjonene på strekningen Nidelv bru-Grillstad. Det blir en omfattende jobb på grunn av den 2,4 km lange Strindheimtunnelen som inngår i strekningen. Elektrojobber blir sjelden utlyst som totalentreprise, men Vegvesenet vil sannsynligvis velge det i dette tilfellet. Oppdraget blir utlyst mot slutten av året.

Entreprisen som har frist 11. april, omfatter omlegging av kabler og ledninger og anlegg av lokalveger og gang/sykkelveger.

Les mer om: