Store i patenter

IT-giganten IBM registrerte 3621 nye patenter i løpet av fjoråret, viser en oversikt US Patent Office har gjort. 500 IBM-ansatte innen forskning og utvikling globalt står bak rekorden.

Også i Siemens er de helt patent. For første gang har Siemens overskredet 10 000 oppfinnelser i ett forretningsår. Selskapets forskere og utviklere la i 2006 frem totalt 10 410 oppfinnelser, som er en økning på 17 prosent i forhold til året før.

Les mer om: