Store feil i livbåtprosjekt

Store feil i livbåtprosjekt
OLF kan ikke verifisere testene som er gjort av livbåtenenes fremdrift. Safe mener operatørene bør vurdere å senke terskelen for stenging av plattformene. Bilde: Statoil

Dette er livbåtsaken:

  • Under en demonstrasjon av livbåt i fritt fall fra Veslefrikk B i 2005 ble livbåtetens overbygg klemt flat under neddykkingen.
  • Det ble også oppdaget av motorene på livbåtene ikke var kraftige nok til å gi tilstrekkelig fremdrift i dårlig vær.
  • Senere fant man ut at utløserkrokene sviktet, og G-kreftene ved fritt fall var så sterke at folk kunne bli skadet.
  • Vernetjenestene forlanget evakuering fra plattformene og Ptil iverksatte granskning av livbåter og kom med pålegg.
  • Det ble satt i gang et prosjekt i årene som fulgte, som avdekket flere svakheter med de eksisterende fritt fall-livbåtene. Det ble også oppdaget lignende svakheter på låre-livbåtene.
  • For å kompensere for svakhetene må flere innretninger redusere bemanningen ved dårlig vær.
  • I april 2010 ga Ptil varsel om pålegg til 22 operatører og redere på norsk sokkel om å gjennomføre en helhetlig vurdering av evakueringsmidler og å etablere en tiltaksplan for å bedre eventuelle mangler.
  • Kartlegging i etterkant viste at det var nødvendig med ytterligere innsats for å sørge for at sikkerheten for evakueringsmidler kommer opp på et høyest mulig nivå.
  • Hittil er ingen personer evakuert med fritt fall-livbåter på norsk sokkel.

Forrige uke la Oljeindustriens Landsforening (OLF) frem resultater fra prosjektet om fremdrift av fritt fall-livbåter og verifikasjonen av beregningene som er gjort i prosjektet.

Rapporten viste at Martinteks datasimuleringer er upålitelige og må i verste fall gjøres på ny.

Andre nestleder i fagforeningen Safe, Roy Erling Furre, er skuffet og overrasket over prosjektets utfall.

Les også: Ingen livbåter gode nok

Terskelen må senkes

– Resultatene viser at grunnlaget for å vurdere fremdriften i livbåtene er basert på feil grunnlag. Det er en svært alvorlig situasjon, og det må bety at terskelen for nedstenging av plattformer må senkes til et nivå som er overens med sikkerheten, sier Furre til Teknisk Ukeblad.

Roy Erling Furre, Safe
Roy Erling Furre i Safe er bekymret for livbåtprosjektets fremgang. Safe
Han frykter at livbåtene kan kastes inn i innretningen i dårlig vær.

Formålet med datasimuleringene til Marintek var å beregne fremdriftsegenskapene til livbåtene, og dokumentere egenskapene i definerte værforhold.

Feil datagrunnlag

– Det viser seg at Marinteks arbeid er bygd på feil datagrunnlag. Livbåtsimulatoren “Vsim” kan ikke dokumentere at livbåtene kommer seg bort fra plattformen, slik prosjektet forutsatte. Safe har derfor krevd at vi må ta tre steg tilbake og gjennomgå alle de operasjonelle begrensningene på nytt, da disse er bygd på feil forutsetninger. Dette må starte umiddelbart, sier Furre.

Han sier at Safe i ytterste konsekvens vil kreve evakuering av installasjoner og produksjonen nedstengt.

Les også: Jomfrustup for turbolivbåt

OLF leder livbåtprosjektet sammen med industrien, og de avviser Furres konklusjon fra testingen.

Ikke mindre trygge

– Livbåtprosjektet har bestått av flere deler. Denne delen gjelder kun fremdriften til livbåtene. Det viser seg at en tredjepartsverifisering fra selskapet Marine i Nederland ikke stemmer overens med resultatene fra Marintek. De klarer verken motbevise eller bevise simuleringene som Marintek har gjort, sier informasjonssjef i OLF Kjetil Hjertvik.

Han avviser at plattformene er mindre trygge med testresultatene som er kommet frem.

Les også:

I Rosendal utvikler Umoe- Schat Harding en ny livbåt som tilfredsstiller DNVs krav til livbåter, som er strengere enn OLFs. Den er blant annet solgt til ConocoPhillips nye boligplattform på Ekofisk, Goliat og til Gudrun-plattformen. Les mer om Umoe- Schat Hardings nye livbåt FF1200 på industrien.no .

Nybrottsarbeid

– Plattformene er ikke mindre trygge bare fordi vi ikke kunne verifisere simuleringene. Det er jo ikke noe nytt eller gammelt som har dukket opp. Alle andre deler i livbåtprosjektet har gått bra. Dette er kun ett av fem elementer, sier Hjertvik, og understreker at også operatørene vil vurdere om resultatene får operasjonelle følger.

Han sier det er avanserte metoder og teorier som brukes i testingen.

– Dette er nybrottsarbeid, og vi må jobbe videre for å verifisere simuleringene. Det kan hende testingen må gjøres på nytt. Dette er omfattende arbeid, mye mer enn vi så for oss når vi startet, sier Hjertvik.

Livbåt på brage-plattformen
Så langt er ingen personer evekuert med fritt fall-livbåter på norsk sokkel. Her illustrert med livbåten fra Brage-plattformen. Maiken Ree

– Det er selvsagt aldri gøy når ting ikke går etter planen. Men så lenge vi driver med ting som aldri er gjort før, vil slike ting dukke opp. Det må vi bare håndtere, sier Hjertvik.

Les også: Livbåtkrav skjerpes

Balansert fremstilling

Marintek mener testene som er gjort ikke gir en ubalansert fremstilling.

– Metodene som er benyttet i prosjektet er å betrakte som ”state-of-the-art” innenfor analyse av frittfall-livbåter. Dette betyr ikke at metodene ikke kan forbedres. Praktiske simuleringer vil aldri være 100 % nøyaktige. Det er ikke identifisert grove feil i simuleringsverktøyet som er benyttet. Gjennom en tredjepartsvurdering av metoden er det slått fast at den gir en balansert fremstilling, sier pressetalsmann Jostein Moen i Marintek.

– Hva har gått galt?

– Dette har vært et komplisert faglig nybrottsarbeid, utført i nært samvirke med OLFs livbåtprosjekt. Datasimuleringene er basert på datagrunnlag fra modellforsøk og fullskalaforsøk. Vi erfarer at det i rapporten fra OLFs verifikasjonsteam, som kun omhandler fremdriftsegenskaper, foreligger en diskusjon knyttet til benyttet verktøy og metode. Dette er tidligere imøtegått av MARINTEK fra et faglig ståsted. I FoU-prosjekter av denne art vil det kontinuerlig være diskusjon knyttet til metodikk og behov for ytterligere forbedringer, sier Moen.

– Må beregningene gjøres på nytt?

– Det er ikke opp til MARINTEK å avgjøre, det vil eventuelt være et spørsmål OLF må ta stilling til.

Følger nøye med

Petroleumstilsynet (Ptil) har også en aktiv rolle i livbåtprosjektet som observatør. Ptil har foreløpig ikke vedtatt strengere krav til stenging av innretningene på sokkelen som følge av testresultatene.

– Ptil har så langt ikke funnet et grunnlag for å stenge innretningene på bakgrunn av informasjon som er kommet frem i livbåtprosjektet. Vi følger prosjektet nøye som observatører, og er tett på saken, sier pressetalskvinne Inger Anda til Teknisk Ukeblad.

Vil handle raskt

Hun understreker at Ptil vil handle raskt dersom ny informasjon kommer dem for øret.

– I det øyeblikk vi mottar informasjon som gjør at vi tviler på akseptabel godhet i evakueringsmidlene på plattformene, vil vi foreta nødvendig nedstengning på bakgrunn av det, sier Anda.

Høyt prioritert

Anda sier at livbåtprosjektet er et av de mest prioriterte områdene som Ptil følger.

– Det er en sak som står meget høyt på dagsorden og vil fortsette å gjøre det frem til vi har en bedret og optimal situasjon på sokkelen. Det normale er at en må justere og påvirke underveis. Vi vil benytte anledningen til å komme med innspill til det konkrete forløpet dersom vi ser behov for det. Men det er industrien som kjører prosjektet, og vi er observatører, sier Anda.

Les mer om: