KLIMA

Stor tro på Bali-møtet

KLARE: Statsminister Jens Stoltenberg, flankert av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og finansminister Kristin Halvorsen, på Frammuseet i Oslo tirsdag , der de orienterte om klimaforhandlingene på Bali.
KLARE: Statsminister Jens Stoltenberg, flankert av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og finansminister Kristin Halvorsen, på Frammuseet i Oslo tirsdag , der de orienterte om klimaforhandlingene på Bali. Bilde: Morten Holm / SCANPIX
Anders J. Steensen
27. nov. 2007 - 15:09

– Norge vil gå inn i forhandlingene på Bali med mål om en ambisiøs framtidig klimaavtale som omfatter flest mulig land. Det overordnede målet er å unngå at den globale temperaturøkningen blir større enn 2 grader. Skal vi lykkes med det, må veksten i de globale klimagassutslippene stanses innen 2015 og reduseres med minst 50 prosent fram mot 2050, sier statsminister Jens Stoltenberg i en pressemelding.

Det er økt interesse for klimaproblemene internasjonalt, senest fikk Australia et regjeringsskiftet etter parlamentsvalget på grunn av klimapolitikken til den foregående regjeringen. Den nye regjeringen vil knytte seg til Kyoto-målene.

Kan få store følger

Kyoto-protokollen har begrenset varighet og ender i 2010. Derfor er det viktig at landene blir enige om å komme frem til ny enighet om nye klimamål og – tiltak i 2010. Konferansen på Bali skal berede grunnen til at en ny avtale kan underskrives i København 2010.

– Temperaturmålet på 2 grader er en viktig rammebetingelse for en ny klimaavtale. I forhandlingene vil regjeringen presisere at selv en temperaturøkning under 2 grader vil kunne få alvorlige følger, spesielt for fattige land med liten evne til å tilpasse seg endringene, sier miljøvernminister Erik Solheim.

Klimanøytrale

Norge har som mål å bli klimanøytralt i 2050. Flere andre land har de samme målene. Costa Rica, skal være klimanøytralt innen 2030. Mens flere andre land også skal gjennomføre dramatiske klimatiltak.

Alle land må med

Solheim mener at det er spesielt viktig at de store landene som USA, Kina, India, Indonesia, Brasil og Russland kommer til forhandlingsbordet og blir enige om en klimaavtale, da disse landene står for mer enn 55 prosent av klimautslippene i framtiden.

– Skal en holde målet om 2 0C må alle land binde seg til en protokoll. Skal en følge prognosene for verdens utviklingsland og øvrige økonomier vil utslippene av klimagasser bli så store at selv om vesten reduserer sin tiltak, vil mengden CO 2 i atmosfæren vokse, sier administrerende direktør Øystein Olsen i Statistisk sentralbyrå til Teknisk Ukeblad.

Skeptiske til målet

Flere forskere TU har snakket med er skeptiske til målsettingen om å holde begrense den gjennomsnittlige temperaturen med 2 0C. Forskerne som vil være anonyme av frykt for å bli stemplet som kjettere, mener at det ikke er mulig å regulere et så kaotisk system som jordens atmosfære ved hjelp av CO 2 alene.

– Hvordan kan en regulere et ikke lineært system med flere milliarder ukjente med en enkelt innsatsfaktor? spør de.

Les mer om: