FAGARTIKLER

Stor på naturgassVerdens forbruk av naturgass forventes å dobles de neste 25 årene, og global etterspørsel etter naturgass vil kunne overstige etterspørselen etter olje på fat innen år 2025.

Selv om etterspørselen i Nord-Amerika vil oppleve en mindre økning sammenlignet med Asia, vil regionen gradvis bli mer avhengig av naturgass - ikke minst import av naturgass.

Høyt forbruk og stor eksport

Canada er USAs viktigste handelspartner. Varer, tjenester og investeringer tilsvarende fem milliarder kroner krysser grenser hver eneste dag. Canadas verifiserte gassreserver ble estimert til 1587 miliarder Sm 3 i januar i år. I 2002 ble det produsert ca. 17,7 milliader Sm 3 naturgass. Det gjør landet til verdens tredje største produsent av naturgass (etter USA og Russland). Canada er kun forbigått av Russland, som største eksportør av naturgass i verden. Canadas eksport av naturgass går nesten uavkortet til USA.

Canada er også rangert blant verdens10 største forbrukere av energi. Forbruket av naturgass var på 77 milliarder Sm 3 i 2002, og det er ventet en betydelig økning de neste tiårene - spesielt innenfor strømgenerering og i produksjon av oljesand.

Nye kilder og prosjekter

Provinsen Alberta står for nesten 70 prosent av landets totale produksjon av naturgass. Enkelte analytikere har spådd små vekstmuligheter i denne regionen. Dette har ført til at mange selskaper har rettet blikket mot nye prosjekter offshore både på vest- og østkysten, samt arktiske strøk. I tillegg ser man på nye kilder for naturgass - herunder metanutvinning fra kullreservoarer (coalbed methane, CBM), import av flytende naturgass (liquid natural gas, LNG) - og på komprimert naturgass (compressed natural gas, CNG).

CBM er allerede en viktig bidragsyter for produksjon av naturgass i USA, men Canada er fremdeles i startfasen, den kommersielle produksjonen startet først i 2002.

Det er imidlertid lite sannsynlig at dette vil være tilstrekkelig for å møte behovet i markedet, som i stadig større grad ventes å bli møtt av økende LNG-import. Det er i dag syv LNG-prosjekter på trappene i Canada; to på vestkysten og fem i provinsene på østkysten. De er på ulike utviklingsstadier - fra Irving Oil sitt initiativ i Canaport, New Brunswick med forventet drift i 2007 til TransCanada Corporation og Petro-Canada som annonserte ett nytt prosjekt i Quebec, så sent som 1. september i år.

I det siste har også CNG vært mye i fokus. Det har ført til verdens første FoU-senter for storskala marintransport av CNG. Dette senteret vil utføre innovativ forskning for å utvikle teknologi for å kunne levere naturgass fra offshore installasjoner hvor rørledninger ikke eksisterer eller representerer en ulønnsom investering.

Utfordringer og muligheter

Det er stort behov for renere energikilder i fremtiden. Teknologiutvikling har også gitt naturgass nye anvendelser - som motorkjøretøy, brenselceller og svært effektive gassturbiner for strømgenerering. Det er likevel et stort potensial for økt bruk av naturgass. Norge har god kompetanse og erfaring med naturgass, og flere selskaper har allerede engasjert seg i prosjekter og teknologiutvikling i regionen. Med Canadas sterke satsing på energi og medlemskap i NAFTA, så følger forhåpentligvis flere selskaper etter.

Mer informasjon finner du på www.invanor.no/newenergy

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.