PRODUKTNYHETER

Stor nyhet for små delerSeriens skjær og holdere er beregnet for bearbeiding av små deler i sleideautomatmaskiner. Den åpner ifølge Sandvik nye muligheter til produktivitetsforbedringer i høyvolum produksjon.

Presisjonsslipte skjær med skarpe egger sikrer fine toleranser i utvendige operasjoner som spor, gjenging, stikking og dreiing.

En sporbredde på 0,5 mm og stikkebredde på 0,7 mm gjør at du kan spare store materialmengder.

Alle skjær passer i samme verktøyholder til alle operasjoner, noe som gir stor fleksibilitet. Operatør får lettere tilgang når skjæret settes i maskinen, fordi skjærskruen nås fra begge sider av holderen.

Les mer om: