NETTARKIV

Stor leteaktivitet – små resultater

Bilde: Arkiv

Det siste oljefunnet som ble bekreftet var StatoilHydro som fant olje i 25/11 – 25 S, i nærheten av Grane- plattformen. Reservene er anslått til 3 – 5 millioner Sm 3 olje. Da Gulfaksfeltet produserte på topp ville det ta 50 dager å tømme dette reservoaret dersom det største estimatet legges til grunn.

Et annet funn StatoilHydro har gjort er ved Åsgard hvor det er funnet mer gass, 2 – 3 milliarder Sm 3. Til sammenligning er gassreservene på Åsgard beregnet til ca. 180 milliarder Sm 3 gass, mens Snøhvit har 160 milliarder Sm 3 gass. Med andre ord går det 60 tilsvarende funn på et Åsgard funn.Flere mindre funn

I nærheten av Ulafeltet har Lundin Oil fått bekreftet funnet i PL 148. Dette funnet er på størrelse med funnet StatoilHydro nylig gjorde ved Grane, 3 – 5 Sm 3 olje eller vel 30 millioner fat.

Eni meldte i januar om et gassfunn, Marulk i blokk 6507/2, ca. 20 kilometer sørvest for Norne. Dette feltet er foreløpig estimert til å inneholde mellom 12 – 19 milliarder Sm 3 gass og 0,8 – 1,1 millioner Sm 3 kondensat. Brønnen som nå ble boret var en avgrensningsbrønn for å bekrefte størrelsen på funnet, som opprinnelig ble oppdaget i 1992. Skal feltet utbygges er det avhengig av å knytte seg opp mot annen infrastruktur.

Feltet som er det femte største gassfunnet etter 1995, er betydelig, men ikke stort. Til sammenligning er Ormen Lange som ble funnet i 1997, på 375 milliarder Sm 3, mens Troll gass er beregnet til 1500 milliarder Sm3, med andre ord er Marulk på ca. 1 prosent av Troll. Men som en av oljepionerene på norsk sokkel, Gary Brown i Mobil sa: – A small percentage of a lot of money, is still a lot of money.Norge trenger mange slike funn skal selskapet klare å opprettholde oljeproduksjonen på norsk sokkelen. – Den eneste måten å sikre nye funn på er ved høy seismisk aktivitet og ved å letebore, sier direktør for Oljedirektoratet, Bente Nyland.Stor usikkerhet

Reserveanslagene er preget av stor usikkerhet. I funn fra 2007 og frem til nå spriker anslaget fra 112,3 til 251,8 millioner Sm 3 oljeekvivalenter, eller i verdi fra 360 milliarder kroner til 860 milliarder kroner med dagens oljepriser.

Produksjonen for 2007 var på 238 millioner Sm 3 olje. Skal reservene ikke minke de erstattes med nye funn. Det betyr at dersom de mest optimistiske tallene legges til grunn, så minker ikke reservene, men dersom det laveste reserveanslaget brukes, klarer ikke Norge og erstatte reservene på sokkelen.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.