Stor Kongsberg-kontrakt

Kongsberg Defence Communications AS i Asker har inngått en kontrakt med det rumenske innenriksdepartementet om leveranse av et nytt kommunikasjonssystem for politi- og grensekontroll. Kontraktsverdien er på ca. 278 millioner kroner. Systemet vil bli levert i løpet av 2002. Endelig systemtest, med påfølgende overlevering, skal finne sted innen utgangen av 1. kvartal 2003.

(fh)

Les mer om: