ARKIVNYHETER

Stor jobb langs Randsfjorden utlyst

Her i Grimebakken lengst sør på strekningen som skal utbedres, blir vegstandarden mye høyere enn i dag. Bredden blir utvidet til 7,5 meter og det blir parallell gang/sykkelveg.
Her i Grimebakken lengst sør på strekningen som skal utbedres, blir vegstandarden mye høyere enn i dag. Bredden blir utvidet til 7,5 meter og det blir parallell gang/sykkelveg. Bilde: Statens vegvesen
10. mai 2011 - 00:54

Strekningen går mellom Grime og Vesleelva i Søndre Land kommune i Oppland. Vegen er svingete og har dårlig fundament - dessuten er den smal. Bredden varierer mellom 5,5 og 7 meter. 5,5 meter er for lite til at det kan markeres midtlinje.

Når utbedringen er fullført, har fylkesveg 34 fått en bredde på 7,5 meter. Til tross for den lave standarden på dagens veg, blir det ingen store vegomlegginger. Den nye vegen skal følge nåværende trasé i grove trekk. Bare på et par korte strekninger blir vegen lagt helt om. Utbedringen vil føre til at ca. 120 boliger får mer trafikksikker adkomst til fylkesvegen.

Foruten arbeid på selve vegen omfatter entreprisen anlegg av tre km gang/sykkelveg, bygging av 1 100 kvm natursteinsmurer og montasje av 1 500 kvm støyskjermer og seks km rekkverk. Den som får kontrakten skal også legge ned fire km rør og etablere 34 busslommer.

Prosjektet har en kostnadsramme på 193 millioner kroner. Finansieringen er en kombinasjon av fylkesvegmidler og bompenger.

Innen 1. juli 2013 må hele jobben være fullført, men deler av strekningen vil få bra standard før den tid.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.