OLJE OG GASS

Stor fare for lekkasje fra forlatte oljebrønner

Oljeselskapene har problemer med 74 midlertidig forlatte brønner på norsk sokkel. Petroleumstilsynet krever strakstiltak.

Ole K. Helgesen
3. okt. 2011 - 08:45

STAVANGER: Brønner som ikke er i bruk skal i utgangspunktet plugges permanent med sement før de forlates.

Det er åpning for å stenge brønnene midlertidig, men det forutsetter at brønnene er sikre.

Store problemer

Nå har Petroleumstilsynet, sammen med konsulenter fra Sintef og Wellbarrier, undersøkt tilstanden på de midlertidige brønnene på sokkelen, og resultatet er oppsiktsvekkende.

– Vi er svært overrasket over at det var så mange som 193 brønner på sokkelen som er midlertidig forlatt. Og vi ser veldig alvorlig på at 38 prosent av integritetsproblemer i ulik grad. Derfor har vi bedt de åtte ansvarlige operatørene om å gjennomgå rapporten, og melde tilbake til oss hvordan de har tenkt å håndtere dette, sier pressetalskvinne Inger Anda i Ptil.

Lekkasjer

Hun forteller at regelverket klassifiserer tilstanden til brønnene i grønn, gul, oransje og rød kategori.

Grønn kategori betyr at brønnen er uten problemer med to intakte barrierer, mens rød kategori betyr at én barriere er borte, og at det er problemer med den andre.

Brønner i denne kategorien kan ha lekkasje til overflaten.

– Det er to brønner i den røde kategorien. Disse må selvsagt håndteres, men vi forventer at operatørene lanserer tiltak slik at alle brønner med integritetsproblemer kommer ned i den grønne kategorien. Vi har gitt selskapene frist til 1. november til å presentere de nødvendige tiltakene, sier Anda. som ikke vil si hvem som er operatør for disse brønnene.

Gamle brønner

Undersøkelsen viser at det finnes brønner på sokkelen som har vært midlertidig forlatt i 40 år.

– Kravet vi stiller er at brønnintegriteten er ivaretatt. Men det er ikke ønskelig at de står midlertidig stengte brønner på sokkelen i så mange år.

40 ÅR GAMLE: Oversikten viser at det er 40 år gamle brønner som ikke er permanent sikret på sokkelen. Fargene illustrerer tilstanden til brønnene.

Misfornøyd med Ptil

Oljeindustriens Landsforening er kritisk til Ptils håndtering av saken.

– Når Petroleumstilsynet mener at en sak er alvorlig, ville det vært naturlig at de involverer næringen. Overrumpling har aldri dannet et godt grunnlag for samarbeid og problemløsning, sier informasjonssjef Kjetil Hjertvik i OLF.

Han sier at Petroleumstilsynet deltok på et møte i et av OLFs nettverk for boring og brønn én uke før de sendte brevene.

– Der ble rapporten om midlertidig forlatte brønner etterspurt, men det ble gitt beskjed om at den ikke var klar. Siden den gang har ikke våre fagfolk innen boring og brønn på industrinivå hørt noe om rapporten fra tilsynet, sier Hjertvik.

– Burde vært tatt opp

Han forklarer at det finnes flere forum og arbeidsgrupper innen boring og brønn, blant annet Drilling Managers Forum (DMF), Well Integrity Forum (WIF), Plug and Abandonment Forum (PAF) og en innsatsgruppe for brønnhendelser.

Hjertvik mener problemstillingene burde vært tatt opp i disse.

– Alle disse foraene arbeider målrettet rundt saker knyttet til boring og brønn. Våre medlemsselskaper er svært aktive i disse foraene. Og arbeidsgruppene og nettverkene innen boring og brønn har arbeidet og arbeider med problematikken rundt midlertidig forlatte brønner og brønnintegritet. Blant annet har de revidert standarden Norsok D010 som er ute på høring nå. De har også sett på hva som definerer en ”midlertidig forlatt” brønn, og her har Ptil blitt utfordret.

– Og bare i år er det holdt to workshops med godt oppmøte fra industrien, noe som viser at temaene er høyt på agendaen, legger han til.

Regelverksbrudd

Analysene til Ptil, Sintef og Wellbarrier er for øvrig utført på bakgrunn av krav i regelverket, Norsok D-010 og OLF retningslinje 117.

De skal ha avdekket mangler og svakheter med henhold til selskapenes etterlevelse av krav i regelverket og industriens egen retningslinje om midlertidig plugging og forlating av brønner.

De skal ha avdekket mangler og svakheter med henhold til selskapenes etterlevelse av krav i regelverket og industriens egen retningslinje om midlertidig plugging og forlating av brønner. Grafikken viser hvilken type brønner som er utsatt. Tallene er avrundet.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.