ARKIVNYHETER

Stor elektro- og SRO-jobb i Oslo

Disse veggene skal skille kjørebaner og ramper i Økerntunnelen. De som vil levere og montere SRO- og elektroteknisk anlegg i denne tunnelen, må gi anbud innen 3. oktober.
Disse veggene skal skille kjørebaner og ramper i Økerntunnelen. De som vil levere og montere SRO- og elektroteknisk anlegg i denne tunnelen, må gi anbud innen 3. oktober. Bilde: Anders Haakonsen

To tunneler inngår i prosjektet: Den 1 215 meter lange Lørentunnelen med seks felt, og den 320 meter lange Økerntunnelen med 4 felt.

Elektroentreprisen omfatter levering og montering av hovedtavle/fordelingstavle, fem hovedfordelinger, fire underfordelinger, belysning, nødstrøm, reservekraft, skilter og utstyr for radiosamband og mobiltelefondekning.

Tunnelene skal belyses med NaH-armaturer i innkjøringssoner og overgangssoner når det er dagslys. For nattbelysning og belysning av indre sone i tunnelene blir det enten lysrørarmaturer eller LED-lys. Byggherren oppfordrer entreprenørene til å gi pris på begge deler.

Elektroentreprisen omfatter også kabling og tilkobling av ventilasjonsanlegget i tunnelene. Levering og montering av viftene ble satt ut på egen entreprise. Kontrakten gikk til Energima.

SRO-entreprisen omfatter blant annet levering og montering av styringssentral med OPC-server, PLS-anlegg og styreskap, foruten bommer, mekanisk variable skilt, LED-skilt og overvåkningskameraer.

Oppdraget omfatter også brannskap, nødstasjoner og nødtelefonanlegg, og overvåkingsutstyr for hovedfordelinger, ventilasjon og belysning.

Både elektro- og SRO-jobben må være fullført innen 1. oktober 2013.

Les mer om: