KRAFT

Stoppes av ESA:
Enova tar selvkritikk

VISSTE IKKE: Høg-Jæren vindpark har fått over en halv milliard kroner fra Enova. Jæren Energi er en av akørene som ikke var klar over at ESA måtte inn og etterprøve støtten de fikk fra Enova.
VISSTE IKKE: Høg-Jæren vindpark har fått over en halv milliard kroner fra Enova. Jæren Energi er en av akørene som ikke var klar over at ESA måtte inn og etterprøve støtten de fikk fra Enova. Bilde: Illustrasjon / Norsk VindPro AS
Jannicke Nilsen
27. sep. 2010 - 13:29

Disse selskapene er rammet

Selskap Prosjekt Enovastøtte i mill. kr

Jæren Energi Høg-Jæren Energipark 512

Troms Kraft AS Fakken vindpark 346,4

Norsk Miljø Energi Sør AS Lista vindpark 388

NTE Energi AS Ytre Vikna vindkraftverk 228

Nordkraft Vind AS Nygårdsfjellet vindpark, del 2 93

Sway AS Testturbin Øygarden 137

Kvalheim Kraft AS Mehuken vindpark, del 2 93

Hafslund miljøenergi AS Biobrenselanlegg Borregaard 150

Finnfjord AS*

Akershus Fjernvarme AS** Ikke frigitt fra Enova

Kilde: Europower

Alle energiprosjekter Enova støtter med over 60 millioner kroner, skal godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan ESA. Det ble klart etter at ESA innførte nye retningslinjer for statstøtte til miljøtiltak i 2008.

Likevel har statsforetaket innvilget støtte til mange energiprosjekter i flere hundre millioner kroners-klassen uten å gjøre mottakerne oppmerksomme på forsinkelsen en ESA-behandling medfører, samt risikoen for at ESA kan komme til å si nei til prosjektstøtten.

2,5 milliarder

Nå opplever ti aktører at pengestøtten fra Enova er stanset i påvente av at ESA skal godkjenne, eller såkalt notifisere, Enovas støttevedtak. Kommende prosjekter vil oppleve det samme. Så langt dreier det seg totalt om 2,5 milliarder kroner, melder Europower.

KAN BLI BEDRE: - Noen mener nok det er en del av vårt oppdrag å sørge for bedre informasjon om dette, sier Øyvind Leistad i Enova.
Nå opplever ti aktører at pengestøtten fra Enova er stanset i påvente av at ESA skal godkjenne, eller såkalt notifisere, Enovas støttevedtak. Kommende prosjekter vil oppleve det samme. Så langt dreier det seg totalt om 2,5 milliarder kroner, melder Europower. Øyvind Leistad. Jannicke Nilsen

– Støtten er gitt innenfor et allerede godkjent støttesystem, men i tillegg vil ESA se på andre elementer som Enova ikke vurderer ved utmåling av støtte. Dette kan være konkurransesituasjon, markedsmakt og kryssubsidiering, sier direktør Øyvind Leistad til Teknisk Ukeblad.

Ingen garanti

Kriteriene som følger av EU-regelverket for miljøstøtte er relativt nye, og har et stort tolkningsmonn, opplyser Leistad.

Enova kan ikke garantere at ESA kommer til samme konklusjon når det kommer til støtten Enova har gitt.

– Vi kan ikke starte utbetalingen av penger før godkjenningen er på plass. Vi har hatt en lang runde med ESA for å avklare hva slags informasjon de trenger for å godkjenne prosjektene, samtidig som vi har drevet våre støtteprogram videre. Nå sørger vi for notifisering av støttevedtakene etterskuddsvis, sier Leistad.

Var bedriftene klar over dette da de fikk støtte?

– Vi gir støtte med et generelt vilkår om vedtaket skal være i overenstemmelse med EU-regelverket. Reglene gjelder både for Enova og for mottaker. Men bedriftene har nok i varierende merket seg akkurat dette.

Burde dere ha informert bedriftene bedre?

– Noen vil nok mene vi kunne informert bedre, sier Leistad, og utdyper:

– Enova har en informasjons- og rådgiverrolle, og det er en del av vårt oppdrag også å sørge for informasjon om dette. Vi jobber nå med ESA for å finne ut hvordan vi bedre skal innhente informasjon i forkant, og hvordan dette kan tas inn i Enovas søknadskriterier, sier Leistad.

Visste ikke

Jæren Energi, som har fått en halv milliard kroner til Høg-Jæren Energipark i Rogaland, var ikke klar over at ESA måtte inn og etterprøve støtten de fikk fra Enova. Det gjorde heller ikke aktørene bak Nygårdsfjellet vindpark, del 2.

– Vi ble ikke gjort kjent med at dette var et problem i forhold til ESA før i juli, og vi ble overrasket over at vi ikke fikk informasjon om ESAs behandling av saken tidligere, sier prosjektleder Tore Wiik i Nordkraft Vind til Teknisk Ukeblad.

Enova-støtte forplikter mottakerne til å følge en bestemt framdriftsplan. Vindkraftmarkedet er presset, og aktørene er avhengig av å inngå kontrakter på rett tidspunkt.

– Vi har allerede brukt betydelige midler og inngått kontrakter på alle de vesentligste elementene. Hadde vi fått beskjed tidligere, kunne vi tatt høyde for dette og få stoppet noen av leveransene. Kommer ESA til en annen konklusjon enn Enova, får dette konsekvenser for prosjektet, sier Wiik.

Styret i Nordkraft Vind AS skal ta stilling til saken i slutten av september.

– Dårlig saksbehandling

Energi Norge mener Enova kunne ha håndtert saken på en bedre måte for bedriftene.

– Dette er dårlig saksbehandling. Enova er et statlig organ, og man burde forvente at de gjør tingene på forsvarlig vis, sier midlertidig direktør i Energi Norge, Hans Erik Horn.

Samtidig mener Horn bildet er sammensatt.

– Det er opplagt at store investeringsstøttetiltak må avklares med EU. Enova burde ha oppdaget dette på forhånd. På den andre siden, EU-retten et komplisert system. Ikke mange har full oversikt over de betingelsene vi er underlagt gjennom EØS-avtalen, sier Horn.

Grønne sertifikater

Horn håper og tror ESA vil godkjenne den vedtatte prosjektstøtten.

– Det blir en forsinkelse for bedriftene, men det dreier seg ikke om en fundamental endring i støtteregimet. Dersom ordningen med grønne sertifikater kommer på plass, slipper selskapene å forholde seg til direktestøtte fra Enova. Nå som Reinfeldt-regjeringen fortsetter, er det mye som tyder på at denne ordningen vil komme på plass, sier Horn.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.